Doświadczenie zawodowe:

 •  12 lat doświadczenia w sprzedaży B2B  w branży zaawansowanych technologii
 • 10 letnie doświadczenie w pracy w  środowisku wielokulturowym w międzynarodowych korporacjach
 •  6 lat doświadczenia na stanowiskach związanych z zarządzaniem sprzedażą i rozwojem pracowników
 • ponad 5000 zrealizowanych godzin szkoleniowych

Wykształcenie:

 • Studia magisterskie na kierunku Psychologia (specjalność “Psychologia biznesu” I “Psychologia międzykulturowa”)
 • Studia podyplomowe „Zarządzanie zasobami ludzkimi według standardów europejskich”
 • Studia podyplomowe „Negocjacje i mediacje”
 • Certyfikowany trener i konsultant metodyki CustomerCentric Selling®

Główne  szkolenia i kursy:

 • SPIN Selling (Huthwaite Polska)
 • Winning Complex Sales  (Infoteam, Szwajcaria)
 • Metodyka sprzedaży Customer Engagement Lifecycle  (Human in work, SAP Polska)
 • Profesjonalna sprzedaż (Mercuri International)
 • kurs NLP na poziomie Master Practitioner (Christina Hall, Instytut Psychoterapii we Wrocławiu)
 • PRINCE 2 Foundation
 • Kurs coachingu (64h) na poziomie ACC
Doświadczenie zawodowe:

 • 10 lat doświadczenia w sprzedaży B2B  w branży zaawansowanych technologii
 • 10 lat doświadczenia w zarządzaniu firmą szkoleniową
 • ponad 5000 godzin szkoleniowych  (doświadczenie w prowadzeniu szkoleń od 2002 roku)

Wykształcenie:

 • Ukończona studia magisterskie na wydziale elektroniki Poltechniki Wrocławskiej
 • Ukończone studia podyplomowe dla trenerów grupowych w SWPS w Warszawie
 • Licencjonowany trener I konsultant metodyki CustomerCentric Selling®

Główne  szkolenia i kursy:

 • SPIN Selling (Huthwaite Polska)
 • Solution Selling® (Sales Performance International, USA)
 • Metodyka sprzedaży Customer Engagement Lifecycle  (Human in work w SAP Polska)
 • PRINCE 2 Foundation
 • Kurs coachingu (64h) na poziomie ACC
Doświadczenie zawodowe:

 • ponad 12 lat doświadczenia biznesoweg w sprzedaży w sektorze B2B, w tym także w sprzedaży przez telefon
 • ponad 7 lat doświadczenia w zarządzaniu zespołem sprzedaży, w tym zespołem Cold Call, zespołem odpowiedzialnym za zaawansowane sprzedaże, zespołem odpowiedzialnym za opiekę posprzedażową,
 • ponad 2000 godzin szkoleniowych
 • ponad 200 godzin sesji coachingowych

Wykształcenie:

 • absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego
 • absolwentka Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach
 • Akredytacja International Coach Federation na poziomie ACC (Associated Certified Coach)
 • Certyfikowany coach CustomerCentricSelling

Główne  szkolenia i kursy:

 • Customer Centric Selling Workshop
 • Prospecting & Business Development™ Workshop
 • Sales Process Management™ Workshop
 • Kurs coachingu przygotowujący do akredytacji ICF
 • Kurs pedagogiczny dla wykładowców pozaszkolnych form kształcenia
 • Warsztaty kształtujące zaawansowane kompetencje coachingowe zgodnie ze standardami International Coach Federation
 • Sales Specialist
 • Skuteczne przywództwo jako wyzwanie w zarządzaniu firmą w XXI wieku
Doświadczenie zawodowe:

 • 8 lat doświadczenia w zarządzaniu firmą doradczą
 • 10 lat doświadczenia w sprzedaży usług doradczych
 • 2 lata doświadczenia w sprzedaży B2B w branży ICT
 • 1000 godzin szkoleniowych w roli ko-trenera metodyki CCS

Wykształcenie:

 • Wykształcenie wyższe magisterskie, ukończone studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi
 • Certyfikat jakości pracy trenera potwierdzający umiejętności trenerskie na poziomie 5 EQF wydany przez Szkołę Trenerów MERITUM w Katowicach
 • Coach metodyki Customer Centric Selling

Główne  szkolenia i kursy:

 • Customer Centric Selling Workshop
 • PRINCE2 Foundation
 • Studium zarządzania kapitałem ludzkim (MOST WANTED s.c.)
 • Analiza procesów organizacyjnych dla audytorów wewnętrznych (Ernst &Young Academy of Business)
 • Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością wg. Normy ISO 9001:2008 (Delta Systemy Zarządzania)
Doświadczenie zawodowe:

 • 18 lat doświadczenia związanego z finansami i zarządzaniem
 • 10 lat doświadczenia  na stanowiskach menedżerskich
 • 14 lat doświadczenia jako konsultant i doradca biznesowy
 • ponad 1000 godzin szkoleń jako trener lub ko-trener

Wykształcenie:

 • ukończone studia magisterskie na kierunku ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem (Uniwersytet Opolski)
 • ukończone studia licencjackie na kierunku zarządzanie i marketing (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa)
 • ukończona szkoła trenerów (Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK)
 • coach metodyki Customer Centric Selling

Główne  szkolenia i kursy:

 • Certyfikat Prince ® Foundation
 • Certified Internal Auditor (CIA) – The Institute of Internal Auditors
 • Certyfikowany coach CustomerCentric Selling