Metodyka CustomerCentric Selling®

W procesie sprzedaży CustomerCentric Selling® zdefiniowane są cele i rezultaty do osiągnięcia (kamienie milowe) po stronie klienta, natomiast metodyka podpowiada handlowcom co należy robić, by osiągnąć kolejne rezultaty w procesie zakupu klienta, a także pokazuje jak to robić.

Metodyka CustomerCentric Selling® definiuje model kompetencji handlowców – do każdego etapu procesu przypisane są kluczowe umiejętności i wiedza, które handlowcy powinni rozwijać, by skutecznie sprzedawać.

Metodyka CustomerCentric Selling® dostarcza również narzędzi ułatwiających i porządkujących pracę handlowców (arkusze, scenariusze, modele). Narzędzia takie jak np. Solution Development Prompter® nie tylko pomagają handlowcom przygotować się do rozmowy z klientem, ale przede wszystkim pozwalają budować w firmie wiedzę sprzedażową (sales content) – gromadzić ją, rozwijać i w logiczny sposób nią zarządzać.