ANGAŻUJĄCA GRA NA ŻYWO

Sales Simulation Workshop™

Symulacja
2 dni
9-15 osób

Sales Simulation Workshop™ to angażująca gra na żywo, realistyczna symulacja procesu decyzyjnego klienta i procesu sprzedaży. Przeznaczona jest dla firm sprzedających produkty i usługi na rynku B2B. Trwa 2 dni, w trakcie których kilkumiesięczny cykl sprzedaży jest skondensowany do 24 godzin, a cały proces kończy się negocjacjami i wyborem najlepszego dostawcy (zwycięska drużyna).

Cel symulacji

Celem symulacji jest przećwiczenie przez zespół sprzedaży, w bezpiecznych warunkach, umiejętności budowania strategii sprzedaży B2B oraz wykorzystania procesu, metod i narzędzi CustomerCentric Selling®. Dla menedżerów Sales Simulation Workshop™ jest okazją do obserwacji jak zespół radzi sobie w sprzedaży i kontaktach z klientem. Symulacja jest silnie powiązana z rzeczywistością sprzedawców – przygotowana jest w oparciu o pro- dukty, usługi i docelowe rynki z jakimi sprzedawcy pracują na co dzień.

Profil uczestnika

Symulacja przeznaczona jest dla Handlowców B2B, KAM-ów, Business Development Managerów, oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za sprzedaż złożonych rozwiązań dla klientów biznesowych, a także menedżerów i właścicieli firm odpowiedzialnych za strategię sprzedaży i jej wyniki.

Wymagania dla uczestników: Laptop/tablet z dostępem do internetu.

Czego nauczą się uczestnicy

Symulacja daje uczestnikom możliwość doświadczenia różnych motywacji biznesowych i sytuacji klientów, tak aby mogli przeanalizować swoje dotychczasowe metody sprzedaży i wprowadzić zmiany w swoich sposobach pracy.

Podczas Sales Simulation WorkshopTM handlowcy koncentrują się na zrozumieniu i rozwijaniu potrzeb klienta, a następnie na przekształceniu ich w rozwiązania, które przynoszą klientowi wymierną wartość biznesową.
.

Sales Simulation Workshop™ wyróżnia się spośród innych szkoleń sprzedażowych na dwa sposoby:

Poziom personalizacji: Sales Simulation Workshop™ jest w 100% dostosowany do Twojej firmy.

Liczba ćwiczeń i informacji zwrotnych: Sales Simulation Workshop™ to wydarzenie, w którym 80% czasu poświęcone jest na ćwiczenia i feedback

Przebieg Sales Simulation Workshop™

  • Uczestnicy podzieleni zostają na 3 – 4 zespoły. Zadaniem każdego zespołu jest poprowadzenie procesu sprzedaży według wypracowanej w zespole strategii.
  • Uczestnicy rywalizują między sobą, tak jak rywalizują z konkurencją w trakcie realnych procesów sprzedażowych.
  • Wygrywa drużyna, z którą klient podpisze umowę.
  • Uczestnicy podczas symulacji korzystają ze specjalnie przygotowanego na potrzeby gry środowiska sprzedaży – strony internetowej klienta, dedykowanych telefonów, systemu CRM, poczty elektronicznej itp.
  • W klientów wcielają się zgodnie z przygotowanym, dedykowanym scenariuszem trenerzy i zaproszeni goście. Cały proces sprzedaży oraz informacja zwrotna dokumentowane są nagraniami audio i video.

Nauka odbywa się w 3 podstawowych obszarach:

Sesje planowania strategicznego. Każdy zespół spędza czas na zaplanowaniu strategii sprzedaży, kontaktów z kluczowymi osobami, sposobów w jaki strategia będzie realizowana

Spotkania handlowe Nauka ma miejsce podczas spotkań handlowych, poprzez rozmowy z wykorzystaniem narzędzi i technik metodyki CCS®.

Podsumowanie i feedback klientów Na końcu uczestnicy otrzymują wyczerpującą informację zwrotną na temat strategii sprzedaży i sposobu realizacji rozmów i spotkań handlowych z klientem.

Porozmawiajmy o symulacji dedykowanej dla Twojego zespołu!

Propozycja terminu rozmowy

Propozycja terminu rozmowy

Podaj swoje dane kontaktowe oraz najlepszy czas do rozmowy

 
Godzina *
Format

Trzymaj rękę na pulsie

Raz w tygodniu prosto do Twojej skrzynki e-mail: 
  • aktualne trendy w złożonej sprzedaży B2B,
  • sprawdzone know-how
  • narzędzia dla handlowców i szefów sprzedaży.
Zgoda 1
Zgoda 2