Zarządzanie sprzedażą

Zarządzanie sprzedażą z metodyką CustomerCentric Selling® staje się uporządkowane i prowadzi do przewidywalnych, powtarzalnych wyników.

Proces zarządzania CustomerCentric Selling®, z dobrze zdefiniowanymi celami i miarami, daje menedżerom sprzedaży narzędzia „wczesnego ostrzegania”, które pozwalają wcześnie wykrywać problemy w sprzedaży, szybko reagować, obiektywnie oceniać szanse i postępy w sprzedaży oraz wspierać rozwój handlowców.

Dlaczego warto

Co zyskasz stosując model Zarządzania Sprzedażą CustomerCentric Selling®

  • Obiektywne podstawy (dane i wskaźniki) do wyznaczania celów i zadań dla zespołu
  • Miary i standardy niezbędne do pracy nad efektywnością zespołu
  • Model kompetencji, który w połączeniu z miarami efektywności, pomaga trafnie zdiagnozować luki w kompetencjach handlowców i odpowiednio pokierować ich rozwojem
  • Jasne i przejrzyste kryteria oceny postępów sprzedawców i diagnozy źródła ewentualnych problemów
  • Oparty na miarach lejka „system wczesnego ostrzegania”, który pomaga odpowiednio wcześnie wykrywać problemy zarówno w pojedynczych szansach sprzedaży, jak i w całym lejku
NASZE USŁUGI

Jak wspieramy zarządzanie sprzedażą

 

Proaktywne Zarządzanie Sprzedażą

Poznaj możliwości jakie daje w zarządzaniu sprzedażą spójna metodyka i dobrze zdefiniowany, elastyczny proces. Metody, narzędzia, miary, które pomagają sprawnie zarządzać pracą handlowców, rozwijać ich kompetencje, oraz proaktywnie wpływać na osiągane przez zespół wyniki sprzedaży.

2-dniowe warsztaty.

Slajd Warsztaty budowania lejka spzedaży

 

Pipeline Management™

Kompas szefa sprzedaży. Warsztaty definiowania kamieni milowych, parametrów idealnego lejka sprzedaży oraz miar i wskaźników efektywności dla zespołu sprzedaży. Interpretacja wskaźników i układanie strategii poprawy parametrów lejka.

1-dniowe warsztaty. Tylko w wersji dedykowanej.

 

Warsztaty Pipeline Games™

Model zarządzania lejkiem sprzedaży ubrany w angażującą gre planszową. Pomaga zrozumieć zależności między czterema głównymi strategiami osiągania założonych wyników w sprzedaży.

1-dniowy warsztat z grą planszową „Pipeline Game™”
Slajd Warsztaty model zarządzania lejkiem sprzedaży

 

Konsulting. Wsparcie dla szefa sprzedaży we wdrożeniu.

Praca 1:1 z dedykowanym konsultantem CustomerCentric. Doradztwo, mentoring, wsparcie we wdrożeniu nowych metod, taktyk i narzędzi. Pomoc w rozwiązaniu problemów, przygotowanie dedykowanych narzędzi dla Szefa Sprzedaży.
OPINIE KLIENTÓW

Jak się z nami pracuje

Rynek usług IT bardzo dynamicznie się rozwija, więc naszym powodem do wdrożenia metodyki sprzedaży nie była ani stagnacja, ani spadek przychodów, wręcz przeciwnie. Naszym głównym celem było poukładanie procesu sprzedaży, wypracowanie pewnych standardów. W branży IT nikt nie ma wątpliwości, że np.. w procesie wytwarzania oprogramowania niezbędna jest sprawdzona metodyka. Uważam, że tak samo powinno być ze sprzedażą. Każda organizacja. która chce stale, systematycznie zwiększać swój udział w rynku, powinna oprzeć swoją sprzedaż o jakąś profesjonalną metodykę. I CCS jest tutaj bardzo interesującym rozwiązaniem. Dobrze pasuje do branży IT, to znaczy w ogóle pasuje do wielu branż, ale do IT szczególnie. Zanim wybraliśmy to rozwiązanie dla nas, słyszałem od innych organizacji w naszej branży, że u nich CCS się sprawdził i przyniósł dobre rezultaty.  Również z mojego doświadczenia - zdecydowanie polecam.
Opinia Sebastian Łękawa - Co-Founder and VP (at intive), Entrepreneur and Angel investor
Sebastian Łękawa
Co-Founder and VP (at intive), Entrepreneur and Angel investor

Trzymaj rękę na pulsie

Raz w tygodniu prosto do Twojej skrzynki e-mail: 
  • aktualne trendy w złożonej sprzedaży B2B,
  • sprawdzone know-how
  • narzędzia dla handlowców i szefów sprzedaży.
Zgoda 1
Zgoda 2