Procedura reklamacji usługi szkoleniowej

 1. Klient ma prawo oczekiwać, że:
  • zostaną spełnione założone cele szkolenia,
  • zostaną zapewnione komfortowe warunki pracy (o ile za organizację szkolenia odpowiadała firma szkoleniowa),
  • prowadzący będzie posiadał wiedzę merytoryczną dotyczącą zagadnień szkoleniowych,
  • prowadzący szkolenie przeprowadzi zajęcia w sposób profesjonalny zgodnie ze specyfiką kształcenia osób dorosłych,
  • w czasie szkolenia zostanie zrealizowany zakres merytoryczny szkolenia,
  • zostaną spełnione inne formalne warunki umowy.
 2. Instytucja szkoleniowa ma prawo oczekiwać, że:
  • uczestnicy szkolenia w pełni zaangażują się w proces kształcenia,
  • uczestnicy chętnie wezmą udział w przygotowanych przez trenera działaniach i ćwiczeniach,
  • uczestnicy dostosują się do ustalonych w czasie szkolenia reguł,
  • zostaną spełnione inne formalne warunki umowy.
 3. Uczestnik szkolenia (w przypadku szkoleń otwartych) lub zlecający (w przypadku szkoleń zamkniętych) może złożyć skargę lub reklamację jeśli ma zastrzeżenia do kwestii zawartych w pkt. 1 niniejszej procedury.
 4. Skarga lub reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej na formularzu stanowiącym Załącznik do niniejszej procedury za pośrednictwem poczty, faksu, poczty elektronicznej lub doręczona osobiście do biura firmy.
 5. Reklamację można złożyć najpóźniej w ciągu 7 dni licząc od dnia zakończenia szkolenia.
 6. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu, o którym mowa w pkt. 5 niniejszej procedury.
 7. Organizator szkolenia ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji, a w przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu maksymalnie do 21 dni roboczych.
 8. Organizator szkolenia ma prawo zwrócić się do składającego skargę lub reklamacje
  o dodatkowe pisemne wyjaśnienia.
 9. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do braku odpowiedzi na złożoną reklamację
  w przypadku, gdy będzie niezrozumiała albo gdy będzie zaprzeczała zapisom zawartym
  w umowie lub procedurze zarządzania jakością usług szkoleniowych.
 10. Możliwe formy rekompensaty:
  • powtórzenie szkolenia w innym terminie,
  • zniżka 10% na kolejne szkolenie
  • otrzymanie dodatkowych materiałów edukacyjnych
 11. Pozostałe kwestie związane z reklamacją normowane są przez Kodeks Cywilny.

Trzymaj rękę na pulsie

Raz w tygodniu prosto do Twojej skrzynki e-mail: 
 • aktualne trendy w złożonej sprzedaży B2B,
 • sprawdzone know-how
 • narzędzia dla handlowców i szefów sprzedaży.
Zgoda 1
Zgoda 2