Rezultaty z wdrożenia CCS® najczęściej wymieniane przez naszych Klientów:

  • Zwiększenie ilości nowych Klientów  → aktywne poszukiwanie szans na sprzedaż
  • Skupienie na realnych szansach sprzedaży  → trafna kwalifikacja szans na sprzedaż
  • Skrócenie cyklu sprzedaży →  tworzenie poczucia pilności zakupu
  • Zwiększenie średniej wartości kontraktu → większa liczba celów biznesowych, które rozwiązuje projekt
  • Obniżenie kosztów wsparcia sprzedaży → lepsze wykorzystanie czasu specjalistów we wsparciu sprzedaży
  • Zwiększenie zyskowności sprzedaży → uwaga skierowana na wartość biznesową, zmniejszenie upustów
  • Dokładniejsze prognozy →  spójny system oceny postępów w sprzedaży
  • Więcej zamkniętych transakcji  → mniej utraconych sprzedaży, uwolnienie zasobów z nierokujących sprzedaży
  • Wspólny język i standardy sprzedaży→ wspólny język w sprzedaży, marketingu, realizacji, oraz z partnerami handlowymi
  • Lepsze rezultaty wdrożenia CRM → organizacyjny proces sprzedaży powiązany z metodyką, miarami i wskaźnikami, gotowy do implementacji w systemie CRM

Referencje CustomerCentric Selling®