FAQ Często Zadawane Pytania

Naszym podstawowym celem jest rozwój umiejętności niezbędnych do poprawy wyników sprzedaży. Obecnie oferujemy kształcenie na odległość, poprzez:

  • Udział w szkoleniu e-learningowym przed Warsztatami CustomerCentric Selling®, które zawiera informacje wprowadzające nowe terminy i kluczowe założenia na których opiera się metodyka CustomerCentric Selling®.
  • Wzmocnienie wiedzy i umiejętności po warsztatach

Szefowie sprzedaży mogą zmusić lub kazać sprzedawcy, aby poprawił swoje wyniki sprzedaży.

Wierzymy, że szkolenia online są najlepszym sposobem dostarczenia wiedzy, ale w celu osiągnięcia zmiany zachowania (główny cel szkolenia) należy być w pomieszczeniu wspólnie z trenerem podczas sesji role-play, podczas których są ćwiczone kluczowe umiejętności niezbędne do prowadzenia rozmów z klientami, oraz kontroli procesu sprzedaży.

Możesz przeczytać wszystkie książki o golfie, ale nic nie zastąpi kompetentnego, profesjonalnego swingu oraz trenera który wskaże, jak poprawić pojawiające się błędy.

W trakcie naszego szkolenia uczymy całego spektrum kompetencji, począwszy od uświadamiania nabywcy (prospecting), budowanie potrzeb, kwalifikacja, kontrolowanie komisji zakupowych, określanie wartości biznesowej, zamykanie, negocjacje oraz monitorowanie rezultatów uzyskiwanych przez klientów.

Uważamy, że „jeden rozmiar nie pasuje do wszystkich”, a więc naszym zalecanym podejściem jest udział niewielkiej grupy osób w szkoleniu otwartym, aby określić, w jaki sposób proces sprzedaży CustomerCentric Selling® pasuje do konkretnego otoczenia rynkowego firmy oraz jakie mogą być potrzebne zmiany.

Zdecydowana większość naszych klientów zajmuje się sprzedażą B2B, ale kroki w procesie muszą być dostosowane do wielkości i złożoności transakcji. Firmy, które oferują bardzo różne produkty lub usługi mogą wymagać zdefiniowania różnych zestawów kamieni milowych.

Cechą charakterystyczną najbardziej udanych wdrożeń metodyki CustomerCentric Selling® jest wsparcie i zaangażowanie ze strony zarządu. Jeśli jest to tylko możliwe zachęcamy osoby z kadry zarządzającej by albo uczestniczyły w zajęciach CCS®lub przynajmniej uczestniczyły w Executive Overview by mogły zrozumieć, w jaki sposób sprzedaże poruszają się w lejkach sprzedaży i w jaki sposób na tej podstawie stworzyć prognozy sprzedaży.

Innym kluczowym elementem jest, akceptacja procesu i metodyki przez linowych kierowników sprzedaży, którzy bezpośrednio zarządzają pracą podległych sprzedawców. Powinni oni wziąć udział w warsztatach CCS® i monitorować zgodność z procesem, działań podejmowanych przez wszystkich swoich podwładnych. Sprzedawcy poznają w jaki sposób prowadzić rozmowy wykorzystując narzędzia Sales Ready Messaging® oraz jak je dokumentować, by bezpośredni przełożony miał wgląd w cały proces sprzedaży.

Zarządzanie pipeline, jak również ocenę jakości pracy i rozwoju umiejętności podległych sprzedawców rozwijamy w trakcie komplementarnego szkolenia Zarządzanie Sprzedażą

W CustomerCentric Selling Poland oferujemy dwa narzędzia online wspierające proces uczenia:

  • W ramach warsztatów CustomerCentric Selling®, zapewniamy wszystkim uczestnikom szkolenia dostęp do narzędzia My CCS ® Coach. Narzędzie to służy do wspierania uczestników po warsztacie niezbędne do przeniesienia pomysłów wypracowanych w klasie na doświadczenia codziennej praktyki. Wszyscy uczestnicy otrzymują dostęp przez pierwsze 60 dni za darmo.
  • Po zajęciach CustomerCentric Selling, ChannelCentric Selling, Cold Call, Key Account Management oraz innych warsztatach proponujemy udział w zadaniach wdrożeniowych oferowanych na platformie CCS24.com.

Nigdy nie ma dobrego czasu by wyłączyć zespół sprzedaży z działań handlowych i rozumiemy, że oczekują Państwo zwrotu z tej inwestycji. Jeżeli przejrzycie Państwo Sucess Stories naszych klientów, to zobaczycie ich poprawiające się wyniki, takie jak wzrost przychodów, krótsze cykle sprzedaży, zwiększenie średniej wielkości transakcji, zmniejszenie udzielanych upustów, itp.

Jedną z typowych cech sprzedawców B i C jest to, że marnują zbyt dużo czasu na niekwalifikowanych sprzedażach, które często prowadzą do porażek lub braku decyzji klienta. Dzieje się tak dlatego, że oni nie zawsze potrafią odróżnić działania wykonywanych dla samych działań i tych które przynoszą postęp w sprzedaży. Po warsztatach, szefowie sprzedaży oraz sprzedawcy mają wspólny punkt widzenia na projekty handlowe. Sprzedawca poznaje sposób dokumentowania swoich działań w taki sposób, który pozwala przełożonemu oceniać jego postępy, i reagować by nie marnował swojego czasu, wysiłku i zasobów na niekwalifikowane sprzedaże.

Im wcześniej tym lepiej. Potrzebujemy czas na zaplanowanie i przygotowanie dedykowanych warsztatów. Po wypełnieniu formularza kontaktowego, skontaktujemy się z Państwem i rozpoczniemy współpracę, aby ustalić odpowiedni program warsztatów dostosowany do Państwa procesów sprzedaży oraz organizacji zespołu sprzedaży. Omówimy aktualne wyzwania i cele, które chcecie Państwo osiągnąć, przez szkolenie.Klienci zwykle chcą by w pierwszym rzędzie osoby , które na bieżąco kontaktują się z obecnymi i potencjalnymi klientami, zrozumiały i wykorzystały umiejętności rozwijane w trakcie warsztatów CustomerCentric Selling®. W wielu przypadkach ważne jest by osoby z marketingu lub wsparcia sprzedaży poznały Sales Ready Messaging® i powinny przejść warsztaty CustomerCentric Selling®.Napisz do nas, odpowiemy Ci na nie najszybciej jako to będzie możliwe!