SZKOLENIE

CustomerCentric®
Key Account Management

Szkolenie
2 dni
6-12 osób

Key Account Management utożsamiany jest z budowaniem osobistych relacji z klientem. Ale to nie osobiste relacje sprawiają, że klienci stają się odporni na działania konkurencji.

Gdyby dzisiaj Twoja firma postanowiła zakończyć współpracę ze strategicznym klientem – czy byłby to dla klienta poważny kłopot, czy raczej szybko zastąpiłby Twoją firmę innym dostawcą, z niewielkimi zakłóceniami? Jaki wpływ na biznes klienta ma współpraca z Twoją firmą? Czy potrafisz to zmierzyć?

Cel szkolenia

Celem szkolenia Key Account Management jest przygotowanie uczestników do samodzielnego budowania strategii i planu rozwoju współpracy z kluczowymi klientami, a następnie profesjonalnego kierowania jej realizacją.

Profil uczestnika

Jeżeli jesteś absolwentem szkolenia z metodyki CustomerCentric Selling®, a do Twoich zadań należy rozwijanie współpracy z kluczowymi klientami firmy i systematyczne generowanie przychodu z tej współpracy – to szkolenie jest dla Ciebie.

Na szkoleniu najczęściej gościmy handlowców, KAM-ów, szefów sprzedaży, managerów do spraw obsługi kluczowych klientów, a także project managerów, którzy podczas pracy wdrożeniowej u klienta mają wiele możliwości identyfikowania nowych szans na sprzedaż.

Od uczestników wymaga się wcześniejszego udziału w szkoleniu CustomerCentric Selling®.

Czego nauczą się uczestnicy

Key Account Manager to stanowisko zarówno sprzedażowe jak i managerskie.

Rola ta obejmuje sprzedaż, ponieważ wymaga działań sprzedażowych – poszukiwania nowych szans na sprzedaż, otwierania drzwi, inicjowania nowych relacji z nowymi ludźmi, inspirowania klientów nowymi pomysłami i możliwościami oraz budowania przekonującego uzasadnienia biznesowego dla decydenta.

Z drugiej strony, jest to stanowisko wymagające umiejętności zarządzania – planowania, wyznaczania celów, budowania strategii, kierowania zespołem, który pracuje dla klienta. Key Account Manager potrzebuje rozwoju umiejętności w obu tych obszarach.

 • Zbudować strategię współpracy z klientem, która dostarczy klientom oczekiwanej wartości biznesowej i wygeneruje satysfakcjonujący przychód dla dostawcy/li>
 • Zbudować plan rozwoju współpracy i plan działań (Account Plan)
 • Identyfikować i analizować aktualne inicjatywy biznesowe klienta i kreować nowe możliwości rozwoju współpracy z klientem
 • Rozpoczynać nowe procesy sprzedaży i angażować w nie decydentów biznesowych klienta
 • Rozwijać kontakty handlowe i budować sieć wpływów wśród decydentów biznesowych
 • Ustalać cele biznesowe współpracy
 • Wykorzystywać rezultaty ewaluacji projektów i pomiary KPI do poszerzania współpracy z klientami
 • Komunikować wartość biznesową dostarczoną do klienta jego zarządowi

Program szkolenia

 1. Najlepsze praktyki Account Managementu
 2. Proces sprzedaży KAM
 3. 3 kluczowe strategie sprzedaży KAM
 4. Seed – Pozyskanie klienta/projektu
  • Analiza zakończonych projektów – inwentaryzacja wartości biznesowej rozwiązań dostarczonych klientowi
  • Przegląd bieżących spraw w toku lub obecnego pipeline
 5. Harvest – Roszerzanie współpracy
  • Ocena Relacji/Pokrycia obszarów do współpracy
  • Analiza potencjału Klienta
  • Współpraca z decydentami biznesowymi Klienta
  • Tworzenie planu współpracy (Account Plan)
  • Wdrożenie planu współpracy (Account Plan)
 6. Lock-in – Blokada przed konkurencją
  • Strategie walki z konkurencją
  • Taktyczne mapowanie konkurencji
  • Zastawianie pułapek
 7. Zarządzanie sprzedażą KAM

W jaki sposób pracujemy

Szkolenie ma charakter warsztatowy.

Teoria przekazywana jest w postaci mini wykładów, oraz wniosków z ćwiczeń i dyskusji. Uczestnicy mogą na bieżąco zadawać trenerom pytania i analizować swoje rzeczywiste sytuacje w pracy z klientem.

Przed szkoleniem prosimy uczestników o wybranie przykładowego klienta („modelowy” lub konkretny), dla którego w trakcie szkolenia będą tworzyć Account Plan. Uczestnicy otrzymują praktyczne, łatwe do zastosowania narzędzia, szablony i procedury, które pomogą im szybko wdrożyć nowe umiejętności w codziennej pracy.

Opinie uczestników

Szkolenie było cenne, interesujące, do wykorzystania w praktyce. Bardzo ciekawym tematem okazał się proces podejmowania decyzji przez biznes oraz kreowanie oczekiwań. Najbardziej wartościowym dla mnie zagadnieniem było wskazanie technik nawiązania relacji z osobami spoza obszaru projektu. Szkolenie będzie miało duży wpływ na moją przyszłą pracę.
Wicedyrektor Centrum Rozwiązań Software
ASTECH POLSKA SA
Największa korzyść ze szkolenia to systematyczne i praktyczne podejście, dobrze dobrane do specyfiki branży IT. Zainteresował mnie temat zarządzanie wymaganiami i metody docierania do decydentów biznesowych. Na pewno wykorzystam wiedzę zdobytą podczas szkolenia. Szkolenie oceniam jako pozytywne, praktyczne, przydatne i wartościowe.
Account Manager
Tieto Polska
Najbardziej w szkoleniu spodobało mi się wprowadzanie uwag „na żywo”, co źle robię i jak mam to poprawić. Warsztaty dały mi możliwość praktycznego przećwiczenia zdobytych umiejętności. Szkolenie oceniam bardzo pozytywnie, jako godne polecenia innym.
Specjalista Ds. Handlowych
Opinion

Porozmawiajmy o szkoleniu dedykowanym dla Twojego zespołu!

Propozycja terminu rozmowy

Propozycja terminu rozmowy

Podaj swoje dane kontaktowe oraz najlepszy czas do rozmowy

 
Godzina *
Format

Trzymaj rękę na pulsie

Raz w tygodniu prosto do Twojej skrzynki e-mail: 
 • aktualne trendy w złożonej sprzedaży B2B,
 • sprawdzone know-how
 • narzędzia dla handlowców i szefów sprzedaży.
Zgoda 1
Zgoda 2